Beleid uitleggen is soms best ingewikkeld, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de voordelen van voor- en vroegschoolse educatie (vve). Moeilijke termen, afkortingen en beleidstaal raken ouders echt niet. Wat wel werkt: laat leerkrachten, ouders en leidsters aan het woord over de kansen die dit biedt voor kinderen. Dat leest lekkerder, en is overtuigender.

MW Tekst leverde een serie artikelen aan de gemeenten Dinkelland en Tubbergen om ouders enthousiast te maken over de mogelijkheid om hun kind mee te laten doen aan de voor- en vroegschoolse educatie. Hiervoor sprak ik met leidsters op de kinderopvang, de arts van het consultatiebureau en een enthousiaste vader. Natuurlijk keek ik ook zelf mee op de kinderopvang om te zien hoe het in zijn werk gaat. Wat een vrolijkheid met die peuters! Dat leverde mooie plaatjes op. De verhalen worden door de gemeente gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen en op internet zodat ouders wat beter weten wat er gebeurt op de vve en welke kansen dit biedt voor hun kind.

Ben je benieuwd naar de verhalen? Je vindt ze op de website van de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen.

Heb je ook iets uit te leggen? Neem gerust contact met me op, ik vertel je graag meer over de aanpak van MW Tekst.